sábado, 15 de agosto de 2020

INDICACIÓNS PARA O USO DO COMEDOR CURSO 2020-2021

Estimadas familias:

Unha vez analizada a situación actual e a prevista para o inicio do curso na anterior publicación (http://anpacouceiro.blogspot.com/2020/08/situacion-para-o-curso-2020-2021.html), e incidindo novamente nas dificultades organizativas e de responsabilidades que están provocando a lóxica anulación da xestión dos servicios de comedor por parte de moitas Anpas, pasamos a concretar na medida do posible as decisións que se están tomando no referente ao servizo de comedor, sempre en coordinación coa Dirección do Centro e coa empresa Jardanay S.L..

Indicar que todas as medidas adoptadas quedan supeditadas ó número de preinscricións que se realicen, posto que estamos condicionados ao aforo do comedor.

As prazas organizaranse por orden de inscrición na páxina web de Jardanay (www. jardanay.es). A preinscrición abrirase nos próximos días (mandaremos aviso) e permanecerá aberta  ata o 4 de setembro.

Para os que se incorporen no 1º curso de infantil, dada a maior dificultade para transmitirlles esta información,  tentarán reservarse algunhas prazas.

Será necesario realizar, 3 quendas de comida, segundo a hora de saída do centro. Pasamos a detallar as quendas que se van fixar inicialmente:

1ª Quenda as 13:00, corresponde aos cursos de Infantil;

2ª Quenda as 13:45, corresponde á metade dos cursos de Primaria;

3ª Quenda as 14:30, corresponde á outra metade dos cursos de Primaria.

A recollida do alumnado será de 14:45 a 15:15 e como última hora as 15:45, como era xa o curso pasado.

Elimínase temporalmente a opción do cepillado dos dentes mentres non cambien as circunstancias actuais.

Eliminarase, ata un novo protocolo, a opción de esporádicos.

O alumnado que quede sen praza por exceso de matrícula, permanecerá en lista de espera de posibles baixas no alumnado admitido ou modificacións no protocolo covid.

A empresa Jardanay enviaranos unha circular e un díptico informativo, que encontraredes nos vindeiros días colgada da nosa páxina.

No momento de apertura das listas, xunto co aviso correspondente, colgaremos unhas instrucións o máis claras posibles para formalizar os pagos e a matrícula.

 

Atentamente a Directiva da Anpa Eume.

Ningún comentario:

Publicar un comentario