venres, 23 de setembro de 2022

Información extraescolares

 Información extraescolares


El 3 de Octubre dará comienzo Baile peques los lunes de 16:00 a 17:00.

Se notificará a cada familia inscrita, por email, los detalles.

Por ahora es la única actividad que ha obtenido los participantes requeridos. 

sábado, 10 de setembro de 2022

Menu Otoño Comedor

 Hola a todos,

Compartimos con vosotros el menu del 1er trimestre que nos ha enviado Jardanay. 

No os perdais el consejo de alimentación para este otoño 🙂

Un saludo desde el Anpa y

 ¡Bo probeito! 🤤
xoves, 8 de setembro de 2022 Estimadas familias,


Os deseamos una vuelta al cole estupenda y os proponemos completar la siguiente encuesta para ir preparando las actividades extrescolares que comenzaran en octubre y tener en cuenta vuestras preferencias y el número de participantes.

El precio por actividad será de de 20€, salvo cocina y huerto que será de 25€.

Los no socios del anpa deberán pagar una matricula de 15€.

El plazo limite para apuntarse será hasta el 18 de septiembro.

Para la actividad de fotografia será necesario que cada niño lleve su cámara.

Podeis acceder a la encuesta pinchando AQUÍ

Posteriormente publicaremos las actividades definitivas y el enlace de inscripción oficial.
martes, 9 de agosto de 2022

 

MATRICULA COMEDOR CURSO 2022-2023


Estimadas familias:

Mañá mércores 10 de agosto ábrese o prazo para a inscrición das vosas fillas e dos vosos fillos no comedor para o vindeiro curso 2022-2023. O prazo permanecerá aberto ata o 30 de agosto de 2022.


Axuntamos a información que a empresa Jardanay, encargada do servizo, envíanos ao respecto


https://drive.google.com/file/d/1UWbcRLpVXq90W6msm-x4Wd821E54Ky01/view?usp=sharing


EN CASO DE LÍMITE DE PRAZAS, PRIORIDADE ESTABLECERASE POR ORDE DE INSCRICIÓN.


Para facer uso do comedor é necesario pagar unha matrícula de 15€ por persoa usuaria e ano.
As familias socias da ANPA están exentas do pago desta matrícula. COTA DA ANPA (12 € POR FAMILIA E ANO)*.RESUMO PARA AS FAMILIAS QUE XA EMPREGÁCHEDES ESTE MÉTODO O ANO PASADO,  o sistema é similar.

1.- A través da web de Jardanay

2.- Deberedes enviarnos correo a anpaeume@gmail.com co xustificante de pago da matrícula do comedor ou o xustificante de pago la cota da anpa.

3.- Contestaremos o correo coa ligazón e as credenciais para rexistrar os nenos en Jardanay.

4.- Para facervos SOCIAS DA ANPA https://forms.gle/t6KoaF4i6zTfsMoA7 e pago da cota (12 euros por familia e ano) na conta ES27 2080 0201 9030 0005 1274

PRAZO10 de agosto a 30 de agosto.

 

COMO ASOCIARSE Á ANPA  2022 - 2023

1.- CUBRIR O FORMULARIO


Podedes acceder ao formulario a través do enlace

que temos colgado no noso blog http://anpacouceiro.blogspot.com/ que tamén vos aparecerá tecleando anpaeume bolgspot no voso buscador.


https://forms.gle/t6KoaF4i6zTfsMoA7


 2.-PAGAR A COTA de 12 € por familia e ano na conta ES27 2080 0201 9030 0005 1274

 Ao facer o ingreso lembrade poñer o nome dun dos alumnos ou das alumnas

venres, 1 de xullo de 2022

Axudas material Concello

 📚 AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR DO CONCELLO DE PONTEDEUME - CURSO 2022/23:


👉 Xa está aberto o prazo de solicitudes ata o día 21 de xullo. Para alumnos e alumnas de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Primaria e ESO.


👉 O modelo de solicitude pode recollerse no rexistro xeral do concello, Servizos Sociais ou na sede electrónica.


🖇 Máis info: https://www.pontedeume.gal/axudas-as-familias-para-a-adquisicion-de-material-escolar-curso-2022-2023/


venres, 17 de xuño de 2022

CONVOCATORIA ASAMBLEA FAMILIAS SOCIAS LUNS 20 DE XUÑO DE 2022


CONVOCATORIA DE ASEMBLEA ORDINARIA ANPA EUME 

O LUNS, 20 de xuño de 2022, terá lugar unha asemblea ordinaria da ANPA ás 16:15 h en primeira convocatoria    e ás 16.30 h en segunda convocatoria. A asamblea realizarase de xeito presencial no colexio. 

Orde do día:

    Aprobación, se procede, da acta anterior

    Proposta de candidaturas para a nova Xunta Directiva e Renovación

    Estado de contas

    Aportacións de cara ao curso próximo sobre Actividades Extraescolares

    Actividade de fin de curso para todo o alumnado: TEATRO

    Modificación do logotipo da asociación

         Rogos e preguntas 

 

 Agradecemos a vosa presenza. Un saúdo 

 A directiva da ANPA EUME     

 


luns, 23 de maio de 2022

Ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico2022-2023.


Ayudas para alumnos
con necesidad específica de apoyo educativo
para el curso académico2022-2023.                          https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-B-2022-15578.pdf

venres, 5 de novembro de 2021

AVISO PARA AS SAIDAS E ENTRADAS DO COLE DO LUNS 8 DE NOVEMBRO

 Comunícanos o Concello que o próximo luns 8 de novembro, haberá tránsito continuo de formigoneiras por diante do Centro Educativo,  por mor das obras no tanque de tormentas que se están levando a cabo na zona do Club Firrete.

Con este motivo, e tal e como nos transmiten tamén dende o centro a través do Abalar, é importante que todas e todos extrememos as precaucións ese día pola seguridade das nosas nenas e dos nosos nenos.

Teñamos tamén paciencia polas complicacións no tráfico que se poideran xerar.


martes, 2 de novembro de 2021

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR.

O próximo MARTES 23 DE NOVEMBRO levaranse a cabo no colexio as eleccións ao Consello Escolar. 

Un pai, Miguel Brozos e unha nai, Lydia Galán, continúan representandonos a pais e nais e, renóvanse os postos de Vanesa Rodriguez como representante da ANPA e Maria Calvo como terceira representante de nais e pais. Ao mesmo tempo cubrirase de novo a praza que quedou vacante pola ausencia de substitutas cando hai 4 anos unha das representantes cesou no seu cargo sen suplentes en listas.

Animádevos a participar. É moi importante que toda a comunidade educativa teña representación no Consello Escolar.

NORMATIVA E PROCEDEMENTO

Reproducimos a continuación o texto asinado pola presidenta da Xunta Electoral, Rosalía Iglesias Carrillo en Pontedeume, a 2 de novembro de 202.

 De acordo coa Resolución do 20 de setembro de 2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se establece e calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG do 29 de setembro), a Xunta Electoral deste centro, en virtude das atribucións que lle son conferidas pola lexislación vixente, dispón a convocatoria de eleccións ao Consello Escolar, SECTOR DE PAIS E NAIS DO ALUMNADO, segundo as seguintes normas:

  1.- De acordo co disposto no Artigo 41 do Decreto 374/1996, do 17 de outubro (DOG do 21), redactado conforme ao establecido na disposición adicional terceira 1 do Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro (DOG do 26), corresponde elixir no presente proceso electoral a 2 PAIS/NAIS DUN TOTAL DE CINCO que debe ter o Consello Escolar.

 2.- Son electores todos os pais e nais ou, se é o caso, os titores legais do alumnado matriculado no centro e incluídos no censo correspondente que a partir do día 2 de novembro estará exposto no taboleiro de anuncios. As reclamacións ao referido censo realizaranse mediante escrito razoado dirixido á Xunta Electoral, ata as 13.45 horas do día 11 de novembro.

 3.- Son elixibles os pais e nais ou, se é o caso, os titores legais, que formulen a súa candidatura oficial segundo o modelo que se facilitará na secretaría do colexio. As CANDIDATURAS poderán ser presentadas DESDE O DÍA 4 DE NOVEMBRO ATA AS 14.00 HORAS DO 11 DE NOVEMBRO.

 4.- O SORTEO DOS MEMBROS DA MESA ELECTORAL realizarase en acto público, entre os pais e nais que non se presenten como candidatos/as, o día 15 DE NOVEMBRO, ÁS 09:00 HORAS. A dita mesa electoral estará composta pola directora en funcións/xefa de estudos do centro, que actuará como presidenta, e catro pais/nais ou titores legais, actuando de secretario/a o/a de menor idade.

 5.- A CAMPAÑA ELECTORAL comprenderá DESDE O 16 AO 21 DE NOVEMBRO, ambos días inclusive. As dependencias e servizos do centro estarán a disposición das persoas candidatas, previa petición á presidenta da Xunta Electoral, sempre que o seu uso non altere o normal funcionamento educativo do colexio. O día 22 de novembro, véspera das votacións, non se poderá facer campaña electoral.

 6.- Poderán actuar como supervisores/as da votación os/as pais/nais ou titores/as legais do alumnado matriculado no centro que sexan propostos/as pola ANPA ou, no seu defecto, que estean avalados/as cando menos pola firma de 10 electores/as.

 7.- As VOTACIÓNS realizaranse neste colexio público o día 23 DE NOVEMBRO, DE 17.00 A 19.00 HORAS. A mesa electoral será constituída o mesmo día, en acto público, ás 16.45 horas.

 8.- Na PAPELETA DE VOTACIÓN cada elector/a fará constar un MÁXIMO DE 1 NOME DOS CANDIDATOS/AS presentados/as, debendo acreditar a súa personalidade á hora de votar, mediante exhibición do DNI ou documento similar. O voto será directo, secreto e non delegable e non se admitirá o voto por correo.

 9.- Teñen dereito ao voto o pai e a nai, se é o caso, o/a titor/a legal do alumnado.

 10.- Finalizada a votación procederase ao escrutinio dos votos, que será público, e unha vez realizado, levantarase acta para o seu envío á Xunta Electoral do centro.

 11.- A Xunta Electoral do centro resolverá as dúbidas e reclamacións que se poidan formular.