martes, 8 de novembro de 2011

REUNION ORDINARIA 10-11-11

Convocamos a todos os socios da ANPA a unha reunión ordinaria o xoves 10-11-11 ás 16:30h. (no comedor).
Os temas a tratar serán os seguintes:
Actividades ANPA
Nº socios
Gastos
Comedor escolar
Subvención comedor (1º trimestre curso 2010/2011)