venres, 18 de maio de 2007

UN POUCO DA NOSA HISTORIA

A PRIMEIRA ACTA REFLECTIDA DA NOSA ANPA REMONTASE Ó ANO 1974 CANDO O COLEXIO SE CHAMABA "ARZOBISPO RAJOY", (PERSOEIRO NADO NA NOSA VILA EN 1690 E QUE AXUDOU ECONÓMICAMENTE Ó DESENROLO DE PONTEDEUME).
SERÍA NO ANO 1975 CANDO O SEU NOME MUDOU Ó ACTUAL "COUCEIRO FREIJOMIL" EN HONRA DO POETA, FILOLÓGO E PEDAGOGO EUMÉS, NADO EN 1888.

ACTUALMENTE, A XUNTA DIRETIVA ESTÁ FORMADA POR:
- PRESIDENTE: ANDRÉS NIDÁGUILA CASAL
- VICE-PRESIDENTA: CRISTINA PÉREZ PEDRÓS
- SECRETARIA: ANA REY COTELO
- TESOUREIRA: ROSA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
- VOCAIS: CONSTANTE ARES PLANA E MARGARITA ROMERO QUINTILLÁN